Leder- & Mentaltræneruddannelsen 'Leder i eget liv' || Nov´23-maj´24

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Participant

Order summary

Leder- & Mentaltræneruddannelsen 'Leder i eget liv' || Nov´23-maj´24

Du er ved at tilmelde dig
Leder- & Mentaltræneruddannelsen 'Leder i eget liv'.

Overblik over betalinger ⬇️
finder du længere nede på siden.

Aflysning og ændringer af åbne kurser og uddannelser
Mental Leaders Academy forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved mindre end 4 tilmeldte og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet (max 80 km fra oprindeligt sted) indtil dagen før kursusstart.

I tilfælde af at underviseren sygemeldes, vil Mental Leaders Academy forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt.

Mental Leaders Academy kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer) flytte datoen for et kursus eller flytte kursusstedet frem til selve kursusdatoen. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Mental Leaders Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse.

Refusionsregler for åbne kurser og uddannelser
I tilfælde af aflysning vil Mental Leaders Academy refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Mental Leaders Academy er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

Ansvar og forsikring
Mental Leaders Academy er desuden ikke ansvarlig for eventuelle uheld, tyveri, ulykker eller tilskadekomst under kurserne. Her gælder kursusdeltagernes egen forsikring.

DKK 39,500
Moms (25%) DKK 9,875
Total due DKK 49,375

Payment information

Payment will be by Faktura. We will provide instructions after you complete your purchase.

All transactions are secured using 256-bit encryption.